Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η βροχή στάζει τα δάκρυά της στο μαύρο βράχο!
Ο μαύρος βράχος πλένει το σκληρό κορμί του με τα δάκρυα της βροχής!